kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

 

Rys historyczny
26 maja 1945 r. miasto Ostróda zostało oficjalnie przekazane polskim władzom administracyjnym przez komendanta radzieckiej grupy. Na przełomie marca i kwietnia 1945 r. do Ostródy przybyli kolejarze z Warszawy, Pruszkowa, Piastowa i Łap. W drugiej połowie roku utworzyli Sekcję Myśliwską przy ZZK w Ostródzie. Jej założycielami byli m. in.: Walenty Gronek, Tadeusz Górecki, Józef Makowiecki, Ignacy Szelążek, Józef Mickiewicz, Aleksander Wołoszynowicz, Józef Kołaczyński, Henryk Sylwestrzak. Powołano zarząd w składzie: Prezes - Jan Górny, Sekretarz – Tadeusz Górecki, Skarbnik – Henryk Sylwestrzak. Skład Zarządu zmieniał się wielokrotnie. Członkowie sekcji polowali na terenach położonych w okolicach Tyrowa, Samborowa, Turznicy, Kraplewa, Szyldaku, Pietrzwałdu, Dąbrówna, Zybułtowa.

W 1947 r. zmieniono nazwę sekcji na Koło Miłośników Łowiectwa przy ZZK Ostróda. Nazwa koła zmieniała się często. Do 1973 r. umieszczano w niej słowa „Kolejarz” lub ZZK, a od 1973 r. koło nosi nazwę: Koło Łowieckie „Drwęca” w Ostródzie. Do ciekawszych wydarzeń należy zaliczyć wybudowanie domku myśliwskiego. Jego otwarcie nastąpiło 6 sierpnia 1966 r. Koło w tym czasie liczyło 32 myśliwych. Następne wydarzenie związane jest z obchodami 25-lecia koła. Został powołany komitet organizacyjny, w skład którego weszli: Leonard Suski, Stanisław Czarnik, Andrzej Majdura, Tadeusz Sadowski, Andrzej Gmitrzak, Karol Szarek. W ramach obchodów zorganizowano m. in.: wystawę trofeów łowieckich, podsumowano osiągnięcia koła na uroczystym zebraniu oraz przyjęto aktualną nazwę koła. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie władz samorządowych jak i całego  społeczeństwa Ostródy.

Gospodarka łowiecka
Koło dzierżawi 4 obwody łowieckie położone w Powiecie Ostródzkim. Obwody łączy rzeka Drwęca: obwód 275 w Nadleśnictwie Jagiełek – pow. 5 880 ha, las 23,66%; obwód 276 w Nadleśnictwie Miłomłyn – pow. 7 776 ha, las 15,51%; obwód 279 w Nadleśnictwie Iława – pow. 7 362 ha, las 13,26%; obwód 306 w Nadleśnictwie Olsztynek – pow. 4 655 ha, las 14,02 %. W ww. obwodach koło posiada następujące urządzeniałowieckie: magazyny podpiwniczone – 3, paśniki – 32, lizawki – 80, ambony – 143, drabiny – 29. Członkiem koła w latach 50. był Przemysław Nowakowski, autor książek o tematyce myśliwskiej. Do koła należał Władysław Komar, olimpijczyk, złoty medalista w rzucie kulą na Olimpiadzie w Monachium w 1972 r. i Feliks Kantypowicz – żołnierz artylerzysta w armii generała Maczka.

Członkowie Zarządu
Obecny skład osobowy Zarządu:

Prezes – Michał Zawadzki
Łowczy – Jerzy Juśkiewicz
Sekretarz – Jan Płoskonka
Skarbnik – Norbert Geseki

Koło aktualnie liczy 78 członków.

Wyróżnienia
Myśliwi otrzymali odznaczenia łowieckie: Złom – 2, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – 3, Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 10, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 24, Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur – 14, Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur – 3. Podczas uroczystych obchodów 60-lecia koła uhonorowano 7 myśliwych: 1 osobę Srebrnym i 6 osób Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Koło w 1998 r. uhonorowano Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
, a w kwietniu roku 2011 - najwyższym łowieckim odznaczeniem "Złomem" co zbiegło się z jubileuszem 65 -tej rocznicy utworzenia Koła.

Ważne wydarzenia
Do najważniejszych wydarzeń w życiu członków koła niewątpliwie należy zaliczyć obchody
jubileuszu  65 oraz 70- tej rocznicy, która przypada w 2016 r. W roku 2006  zorganizowano pierwszy konkurs plastyczne dla dzieci szkół podstawowych, zakończony otwarciem wystawy pokonkursowej w Galerii Ostródzkiego Zamku.Od tego czasu konkursy takie powtarzają się co roku. Również na Zamku w Ostródzie 29 września 2006 r. odbyło się nadzwyczajne uroczyste Walne Zgromadzenie członków koła połączone z nadaniem sztandaru. W lesie przy Leśniczówce „Czyżówka” niedaleko Samborowa, myśliwi ustawili obelisk kamienny upamiętniający 60 - rocznicę powstania koła. Ale to nie wszystkie ważne wydażenia w wieloletniej historii. Musimy cofnąć się pamiecią w lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to staramiem wszystkich członków koła powstał Domek Myśliwski, ulokowany w ostrowińskim lesie, a także Strzelnica Myśliwska w Kaczorach. Takich wydarzeń było oczywiście bardzo, bardzo wiele i trudno je już  dziś w chronologicznym porządku wszystkie wymienić. Dośc powiedzieć że od 1946 roku, przez kolejne dziesięciolecia zmienił się obraz gospodarczy i polityczny naszego kraju, zmienili się ludzie i otaczające nas pejzaże, ale nie zmienił się obraz naszego łowiectwa, jego gospodarka, kultura i tradycje. To własnie, dziś po latach, śmiało można  nazwać naszym najważniejszym wydarzeniem i największą łowiecką wartością.....

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego