kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

życie kołla

galeria

    W dniu 16 lutego 2018 roku, w sali głównej ostródzkiego zamku, odbyło się  Uroczyste  Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "DRWĘCA" w Ostródzie. To uroczyste spotkanie  wieńczyło obchody jubileuszu 70-cio lecia Koła .   Przybyli na nie przedstawiciele Organizacji Samorządowych, Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Przedstawiciele wszystkich czterech Nadleśnictw, w obrębie których Koło  prowadzi swoja działalność. W zebraniu brali udział także Przedstawiciele Okręgowych Władz Łowieckich w Olsztynie, Łowczy Rejonu Ostróda, a także zaproszeni Koledzy reprezentujący sąsiadujące Koła Łowieckie w tym: „Batalion” w Ominie; „Dzięcioł” w Miłomłynie, „Grunwald” w Ostródzie; „Lis” w Ostródzie; „Jeleń” w Olsztynie; ”Kormoran” w Olsztynie, „Leśnik” Stare Jabłonki, a także „Hubertus”, „Słonka” i „Ryś” z Morąga oraz „ Łabędz” w Małdytach. Na uroczystości nie zabrakło także tych, którzy z Kołem od lat współpracują i sympatyzują.. Zebranie miało bardzo uroczysty charakter. Zarówno Prezes kol. Andrzej Doborzyński jak i łowczy Koła kol. Andrzej Śliwa, zapoznali zebranych najpierw z historią, a następnie z gospodarka łowiecka jaką Koło prowadzi w swoich obwodach od 70 lat. W treści wygłoszonych referatów, nie zabrakło słów uznania dla kolegów, którzy Koło tworzyli i prowadzili aż  po dzień dzisiejszy. W przemówieniu nie pominięto też nazwisk wszystkich Prezesów odpowiedzialnych przez lata za całokształt życia organizacyjnego.  Byli to: Koledzy Jan Górny – założyciel Koła, następnie Stefan Nowel, Walenty Gronek, Józef Mickiewicz, Bronisław Ratajczak, Kazimierz Ruczyński, Andrzej Gmitrzak, Jan Zacharczuk, Stanisław Czernik, Leonard Suski, Aleksander Cudakiewicz, Roman Trypucki, Adam Kędziora i obecnie pełniący funkcję prezesa zarządu Koła – kol. Andrzej Doborzyński.   Nie zabrakło też i odznaczeń. Z okazji Jubileuszu decyzją Walnego Zgromadzenia Koła popartego akceptacją Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Kol. Andrzej Śliwa - Medal Złoty ; koledzy Ireneusz Samsel i Zygmunt Pawlina – MedaleSrebrne ; Koledzy: Jarosław Barczuk; Tadeusz Budny; Adam Bursztyka; Marcin Kruszewski; Wiesław Pańczak; Antoni Połocki i Remigiusz Trafny – Medale Brązowe. Odznaczenia wręczył Sekretarz Okręgowej Mazurskiej Rady Łowieckiej w Olsztynie kol. Kol. Tadeusz Popiel.  Bardzo wzruszającym i zarazem wzniosłym elementem uroczystości, było  wręczenie przyznanego przez Walne Zgromadzenie, Tytułu Honorowego Członka Koła. Ten zaszczytny tytuł powędrował w ręce  kol. Leonarda Suskiego, wieloletniego członka Koła i jego Prezesa  w latach 1974 – 1989.   W dalszej części zebrania, głos zabrali:  Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Marek Gustaw Brzezin, Sekretarz Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, Nadleśniczowie i Przedstawiciele Zarządów Kół przybyli na tę uroczystość. Wszyscy mówcy, pogratulowali myśliwym ostródzkiej DRWĘCY zarówno za wzorowo prowadzoną gospodarkę łowiecką jak i działania organizacyjne, w tym w sferze krzewienia łowiectwa wśród okolicznej społeczności, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Myśliwym, życzono dalszych osiągnięć gospodarczych, a całej myśliwskiej organizacji - wiele spokoju i rozwagi podczas podejmowania parlamentarnych deczji w kształtowaniu nowych ustaw dotyczących Polskiego Związku Łowieckiego.   Wyróżnieni myśliwi oraz zaproszeni goście  otrzymali od członków Zarządu, wydane specjalnie na tę uroczystość, Monografie poświęcone 70-cio leciu Koła .  Dla wszystkich zebranych, podczas trwania uroczystości, zaprezentowano na ekranie Kronikę Koła, która doczekała się też już wersji elektronicznej.  Na zakończenie , kol. Prezes, zaprosił wszystkich obecnych na  ciastka i kawę, przy której, w scenerii łowieckich tematów, nie zabrakło także merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości naszego Związku i zagrożeń jakie niesie za sobą szerzący się w polskich łowiskach ASF.  
Koło Łowieckie „DRWĘCA” w Ostródzie, skupia dziś w swoich szeregach 77 myśliwych. Są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych. Liczną  bo aż 27 osobową grupę stanowią rolnicy i leśnicy. Myśliwi prowadza swoja gospodarkę w czterech obwodach łowieckich położonych w dwóch gminach : Ostróda i Grunwald.  Ogólna powierzchnia dzierżawionych obwodów to  24.646 ha. z czego zaledwie 4.890 ha to  powierzchnia leśna.  Większość stanowią pola uprawne, na których wysokość wypłacanych odszkodowań łowieckich, w roku obrachunkowym, zamyka się kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych. W rejonach polowań  myśliwi pozyskują rocznie około 80 szt. jeleni,  230 saren i aż przeszło 500 dzików. Zwierzyna drobna pozyskiwana przez myśliwych to przede wszystkim kaczka krzyżówka i lisy. Obecnie Kołem kieruje  czteroosobowy Zarząd w składzie: Andrzej Doborzyński – prezes ; Andrzej Śliwa – łowczy Koła; Andrzej Złotowski – sekretarz zarządu i Henryk Ruciński – skarbnik Koła.

W  dniu 3 lutego br. odbył się uroczysty Bal Myśliwski z udziałem członków naszego Koła. Wzięło w mim udział także wielu zaproszonych gości. Bal, zgodnie z ubiegłorocznym postanowieniem, mysliwi zorganizowali w Gospodarstwie Agroturystycznym "Zagroda" w Grabinku. Zabawa trwała do  białego rana, a humory jej uczestników były doskonałe - co widać na załączonych fotkach. Szczególne słowa uznania należą się wszystkim współorganizatorom którzy stworzyli nie tylko ciekawy program i scenerię zabawy,  ale przede wszystkim  miłą i serdeczna atmosferę......          Z pewnością trzeba już planować kolejne takie spotkanie.

Kończy się jesień 2017 - myśliwi obwodu łowieckiego 276 pod kierownictwem kol. Wieśka Pańczaka zadbali o należyte zabezpieczenie karmowe zwierzyny w łowisku Zwierzewo. Przy takiej organizacji i zaangażowaniu sił i środków, nawet surowa zima będzie zwierzętom nie straszna.

Mamy nową ambonę. W łowisku "Domkowo" pod fachowym okiem kolegów z grupy gospodarczej obw. 306, kierowanej przez Jurka Kacałę, powstała nowa ambona łowiecka. Głównym jej wykonawcą jest kol. Jarek-  kandydat na myśliwego, który swój staż odbywa w naszym Kole. Ambona została więc nazwana  jego imieniem. Po pracy, jak to zwykle bywa, znalazł się czas na to aby ocenić powstałe urządzenie i pogawędzić przy  ognisku...   

Zaczął się sezon jesienno - zimowego dokarmiania zwierzyny. Na zdjęciach karma wywieziona w łowisko "Ostrowin", przez myśliwych z  grupy gospodarczej 275,  kierowanej przez kol. Marcina Kruszewskiego..  

Myśliwi w Przedszkolu Nr 3 w Ostródzie.  W podziękowaniu za zbieranie żołędzi i kasztanów-(dzieciaki z Przedszkola nr 3  zebrały ok.800 kg) , Zarząd K.Ł. „Drwęca”, ufundował dla dzieci kartony ze słodyczami. Na prośbę jednej z Pań Przedszkolanek , nasi Koledzy udali się do Przedszkola i przeprowadzili pogadankę o zwierzętach bytujących w mazurskich łowiskach. Atmosfera spotkania była super , przedszkolaki wykazały się ogromna wiedzą i bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadance. Pilnie słuchały i odpowiadały na pytania zadawane przez myśliwych .

Myśliwi w Przedszkolu nr 4 w Ostródzie.  Z okazji zakończenia jesiennego okresu gromadzenia karmy przeznaczonej do zimowego dokarmiania zwierzyny, dzieci z Przedszkola nr 4 w Ostródzie przygotowały uroczyste przedstawienie na które zaprosiły naszych myśliwych. Koledzy myśliwi, oprócz zebranych kasztanów i żołędzi otrzymali także podziękowanie za dotychczasową współpracę z przedszkolakami... to my, Drogie Dzieci bardzo, bardzo Wam dziękujemy...

Wrzesień 2017 - Paweł na łowach i Adam na rykowisku

21 październik 2017 - nasi Koledzy w miejsce starej, budują ambonę "Dębową" w łowisku Samborowo

Rodzinny Piknik Myśliwski - 26 sierpień 2017 r.

24-26 marca -w Warszawie odbyła się kolejna edycja Targów Łowieckich pod nazwą Hubertus EXPO 2017. I tam nie zabrakło akcentów naszego środowiska. W targach brał udział Kol. Wiesiek Pańczak, który wystawiał swoje prace malarskie. Towarzyszyła mu w tym jak zawsze żona Basia.

Luty 2017 – zima powoli zaczyna ustępować, wiec i dziki będą częściej gościć na polach i uprawach rolnych. Myśliwi  robią wszystko aby ci nieproszeni goście pozostali jak najdłużej  w lesie. Tam wykładana jest kiszonka z kukurydzy – dziczy przysmak. Oby tej  wiosny rolnicy mieli mniej powodów do narzekań. Na  zdjęciu załadunek kiszonki przeznaczonej dla  łowiska w Zwierzewie, Lubajnach  i Międzylesiu….

W dniu 21 stycznia 2017roku, w lokalu Agroturystyka- ZAGRODA w Grabinku, odbył się Bal Jubileuszowy w którym udział wzięli nasi myśliwi  oraz zaproszeni goście. Zabawa była na medal i na pewno godna dostojnego 70-cio lecia Koła. Jeszcze w trakcie trwania Balu zapadła decyzja o zorganizowaniu kolejnego..... ale tymczasem,  wyrazy podziękowania składamy organizatorom i gospodarzom a także Wieśkowi Pańczakowi i Marioli Śliwa, za zorganizowanie i poprowadzenie wspaniałej loterii fantowej. Mamy nadzieję że w przyszłym roku wszystko uda się raz jeszcze powtórzyć...

W dniach 7-9 października 2016 roku, odbyła się III edycja Targów "Hubertus Arena" zorganizowanych przez EXPO-MAZURY S.A. w Ostródzie. Nasze Koło  w targach także miało swój udział, co zostało zauważone i za co otrzymaliśmy od Organizatora stosowne podziękowanie. Podziękowania należą się także dla kol. Wieśka Pańczaka, który oprowadzając po wystawie grupki dzieci z przedszkola nr 4, okazał sie nie tylko doskonałym znawcą  przyrody, ale i wspaniałym gawędziarzem ........

A tak wygląda jeszcze jedna wielka pasja naszych Kolegów - tylko pozazdrościć !!!!!!

Rodzinny Piknik Myśliwski - sierpień 2016

Rodzinny Piknik Myśliwski-wrzesień 2015

 
 

Rodzinny Piknik Myślwski-lipiec 2013

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego