kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

dla gości

Koła Łowieckie "Drwęca" gospodaruje na czterech przylegających do siebie obwodach łowieckich na terenie pogórza Ostródzko-Iławskiego. Stanowią one zwarty obszar o powierzchni około 22 tys. hektarów zasobnego w zwierza. Jest to teren urozmaicony pod względem formy; poprzecinami korytami rzek (Drwęca, Grabiczek, Dylewka), rozlewiskami, bagnami i jeziorami. Liczne kompleksy leśne otoczne polami, stanowią doskonały teren do bytowania dzików i saren. Każdego roku - zgodnie z planami łowieckimi - przewiduje się do pozyskania około 850 sztuk zwierzyny grubej, w tym  około 500 dzików. Czyni to nasze Koło niezwykle aktrakcyjnym pod względem możliwości polowania, tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Różnorodność krajobrazu pozwala delektować się niezwykłymi widokami. Teren Koła jest przy tym bardzo dobrze skomunikowany, gdyż rozciąga się wzdłuż trasy S-7 (200 kw od Wa-wy) i drogi krajowej nr 16.


Dla Gości Koła przygotowane są specjalne ambony, dzięki którym zwiększa się wygodę i bezpieczeństwo polowania.
O atmosferę polowań dbają myśliwi naszego Koła. Koło zapewnia transport w trakcie polowań oraz nagonkę.


A u naszej Łowieckiej Braci ..... ?

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego