kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

komunikaty

Szanowni Państwo,

zapraszam na szkolenie on-line dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Szkolenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 31.07.2023 o godz. 16:00 (od godz.15:50 będzie możliwość zalogowania).

Poniżej wiadomości będzie link do spotkania, wystarczy kliknąć i otworzy się program w przeglądarce. Program Microsoft Teams można pobrać również na tablet lub smartfon.

Zwracam się z ogromną prośbą do sekretarzy kół o przesłanie linku pozostałym członkom koła (link można przekierować dalej) w celu umożliwienia uczestniczenia w spotkaniu, a łowczym przypominam, że wspomniane szkolenie będzie można zaliczyć do okazania podczas corocznej kontroli zarządców/dzierżawców obwodów łowieckich, natomiast Nadleśnictwa proszę o przekazanie informacji wraz z linkiem myśliwym, którzy korzystają z odstrzału na zarządzanych obwodach .

Szkolenie będzie dotyczyło:
- ogólne, bieżące informacje dotyczące ASF-u;
- bioasekuracja podczas wykonywania polowań na dziki;
- informacje dotyczące odstrzału sanitarnego dzików oraz poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko- mazurskiego;
- zgłaszanie padłych i odstrzelonych dzików w aplikacji ZIPOD;
- informacje dotyczące „ Programu mającego na celu wczesne wykrywanie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”- informacje dla skarbników, łowczych;
- sprawy bieżące.

Liczę na zaangażowanie oraz liczne uczestnictwo w spotkaniu (spotkanie powinno potrwać ok. 1 godz.)
PIW Ostróda

_______________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRiNDQ0YzgtZjY4OC00MmYwLTliY2UtYzY0MzYwN2FkYzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aef92275-b397-4c80-b590-31496f92f98b%22%2c%22Oid%22%3a%2299356698-4dc5-4459-8f2b-8ca4cffa4426%22%7d
Identyfikator spotkania: 363 101 690 451
Kod dostępu: BrFY92

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Zarząd Koła  "DRWĘCA" uprzejmie informuje Koleżanki i Kolegów, że w dniu 24 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00 - 13.00, na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie, odbędzie się przestrzeliwanie broni.  Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/2006 p. 5 „nie wydaje się pozwolenia na polowanie indywidualne myśliwemu, który nie przestrzelał broni”.


Zarząd KŁ "DRWĘCA"w Ostródzie informuje, że w br. nie będą wydawane naklejki do legitymacj PZŁ. Zgodnie z uchwałami ZG PZŁ ważność legitymacji PZŁ można sprawdzić pobierając na telefon aplikację o nazwie "PZŁ Weryfikacja". W aplikacji należy zeskanować kod QR z legitymacji i wszystkie dane są wyświetlane na ekranie smartfona. Należy posiadać dostęp do internetu. Po weryfikacji można zapisać dane legitymacji na smartfona, które są dostępne przez 24h w trybie "offline" czyli bez dostępu do internetu.

Zarząd KŁ "DRWĘCA"w Ostródzie informuje, że od dnia 01.04.2023r. zlikwidowany zostaje obwód "Środek" którego gospodarzem jest kol. T. Budny. Zostają pozostałe obwody zgodnie z podziałem administarcyjnym i przydzielonymi dotychczas gospodarzami. Wszyscy myśliwi należący do obwodu "Środek" będą przydzieleni do pozostałych grup gospodarczych. Informacje na temat przydziału do poszczególnych grup gospodarczych udziela Łowczy Koła kol. A. Bursztyka.

Zarząd Koła, zaprasza wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa, a przede wszystkim dzieci i młodzież, na doroczny Myśliwski Piknik Rodzinny który podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się w posiadłości kol. Józka Obycza w Zwierzewie. Przewidujemy jak zawsze atrakcyjne gry, zabawy i konkursy dla każdego, a przy tym wiele, wiele nagród i niespodzianek. Piknik odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. od godz. 16.00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego