kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

komunikaty

Zarząd KŁ "DRWĘCA"w Ostródzie informuje, że w dn. 28.08.2022r. (niedziela) od godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskiej znajdującej się w Olsztynie ul. Cietrzewia 53 A (Gutkowo) odbędzie się przystrzelanie broni myśliwskiej dla członków koła.


Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, iż od dn. 19.02.2021 celem przedłużenia legitymacji PZŁ należy je dostarczyć do Łowczego Koła kol. A. Bursztyka lun kol. A. Śliwy.
    Dotychczasowe legitymacje (stare) straciły ważność.
    Kto nie posiada nowych legitymacji, zobowiazny jest złozyć stosowny wniosek o jej wydanie w ZO PZŁ w Olsztynie.

Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, że w dn. 16 sierpnia 2020r. (niedziela) o godz. 10.00 na strzelnicy PZŁ w Olsztynie (Gutkowo) odbędą się zawody strzeleckie o Puchar PREZESA KŁ "DRWĘCA".
Na zawody zapraszamy wszystkich członków KŁ "DRWĘCA" z rodzinami.
Zawody odbywać się będą w następujących konkurencjach:
1. Rogacz.
2. Dzik.
3. Zając.
4. Trap - strzelanie do rzutek.          Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, że w dn. 6 czerwca 2020r. (sobota) na strzelnicy PZŁ w Olsztynie odbędzie się przystrzelanie broni myśliwskiej.
W związku z ograniczeniami związanymi z obecną sytuacją przystrzelanie odbędzie sie według poniższego planu:

1. Godz. 10:00-10:45 grupa obwodu nr 276.
2. Godz. 10:45-11:30 grupa gospodarza T. Budnego.
3. Godz. 11:30-12:15 grupa obwodu nr 279.
4. Godz. 12:15-13:00 grupa obwodu nr 275.
5. Godz. 13:00-13:45 grupa obwodu nr 306.

Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, iż w związku z brakiem możliwości zorganizowania polowań komercyjnych na rogacze oraz nową  propozycją cen firm skupujących tusze sarny i rogacza, która jest niższa o 75%  Zarząd chcąc zachować płynność finansową koła postanawia, że wszystkie rogacze strzelone przez myśliwych mają być   pozyskane na użytek własny.
Każdy myśliwy pozyskujący rogacza musi mieć świadomość, że będzie musiał go kupić na użytek własny w cenie 7,00 zł netto/ kg tuszy.

       Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, iż Rozporządzenie nr 8 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 nakazuje dokonać odstrzał sanitarny dzików m.in. na obwodach KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie w terminie do 10 grudnia 2020r.
        W związku z powyższym każdy myśliwy otrzyma możliwość pozyskania dzika w ramach odstrzału sanitarnego i otrzyma upoważnienie na dokonanie takiego odstrzału w ilości 2 szt.  dzików na każdego myśliwego.

       Ponadto Zarząd informuje, że dziki pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego myśliwy może kupić na użytek własny w cenie 3,00 zł netto/kg tuszy dzika.

           Zarząd KŁ "DRWĘCA" w Ostródzie informuje, iż do dn. 20.01.2019r. celem przedłużenia ważności legitymacji PZŁ należy je dostarczyć do łowczego.  Dotychczasowe legitymacje będą ważne jeszcze w 2019r.
         Kto nie posiada nowych legitymacji i nie złożył wniosku o nową legitymację może dostarczyć posiadaną  legitymacje do łowczego koła do dn. 20.01.2019r. celem przedłużenia jej ważności.
        Myśliwi, którzy złożyli wnioski na nowe legitymacje jeszcze w 2018r. będą mogli je odebrać od dn. 23.01.2019r. u łowczego koła.  W przypadku myśliwych, którzy złożyli wnioski o nową legitymację w 2019r. mogą przedłużyc ważność dotychczasowej legitymacji, natomiast po otrzymaniu nowej legitymacji poprzednia legitymacja traci ważność.

           Wszystkich zainteresowanych prenumeratą Łowca polskiego prosze o wysłanie do dnia 04.01.2018r. informacji na skrzynke drweca.sekretarz@wp.pl (oprócz osób które już taką informację wysłały).
       
W przypadku osób, które w 2018r. nie prenumerowały Łowca Polskiego prosze o podanie w treści email nastepujących danych:
imię nazwisko, adres, adres email, nr legitymacji PZŁ.
Osoby
które w 2018 r. prenumerowały czasopismo proszę o wysłanie tylko informacji że są zainteresowane przedłużeniem prenumeraty.
Koszt prenumeraty 170 zł.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia br. weszło w życie nowe Prawo łowieckie ( Dz.U  z dnia 22 marca 2018 r. poz. 651). W związku z szeregiem zmian jakie zostały uchwalone i które dotyczą działalności Kół Łowieckich jak i samych myśliwych, proponujemy zapoznanie się tą Ustawą która w formie bardzo przystępnej zamieszczona została między innymi na portalu ŁOWIECKI (www.lowiecki.pl) - zakładka " Co nowego na naszym portalu" - polecamy

Informacje dotyczące prolongaty legitymacji PZŁ, oraz Biuletyn  Nr 5 Zarządu Okręgowego, zamieszczamy w Mateczniku - zakładka : Informacje Zarządu...

Nowy plan polowań na kaczki przedstawiamy w mateczniku - zakładka "Plan Polowań Zbiorowych".

Zarząd Koła, zaprasza wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa, a przede wszystkim dzieci i młodzież, na doroczny Myśliwski Piknik Rodzinny który podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się w posiadłości kol. Józka Obycza w Zwierzewie. Przewidujemy jak zawsze atrakcyjne gry, zabawy i konkursy dla każdego, a przy tym wiele, wiele nagród i niespodzianek. Piknik odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. od godz. 16.00

Zarząd Koła informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przesłał pismo dotyczące monitorowania wścieklizny z prośbą o stosowanie się do załączonych wskazówek...
Pismo PIW z dnia 31.05.2017

   Zarząd Informuje, że u Łowczego Koła są do odbioru dokumenty rozliczeniowe                                                                   PIT-11 za rok 216

IWA 2017- w zakładce przekazujemy Kolegom zaproszenie na targi łowieckie IWA 2017 które odbędą sie w Norymberdze w dniach 3-6 marca br.
ZAPROSZENIE

Zarząd Koła informuje że, nadszedł czas prolongaty legitymacji członkowskich PZŁ. Wszyscy myśliwi Koła, proszeni są o składanie swoich legitymacji u łowczego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2017 r.

                                  ZAPROSZENIE

      Zarząd Koła Łowieckiego "DRWECA" w Ostródzie,
zaprasza Koleżanki i Kolegów oraz Przyjaciół i Sympatyków naszego Koła, na wspólny Bal Jubileuszowy który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2017 roku, w lokalu ZAGRODA w Grabinku.  Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę przy suto zastawionym stole... a także wiele, wiele atrakcji.  
   Odpłatność? - to tylko 130 zł od "Pary Myśliwskiej" i 260 zł od zaproszonych gości. Kandydaci na myśliwego, którzy odbywają staż w naszym Kole, są szczególnie mile wdziani.
Zarząd Koła, zaprasza też wszystkich chętnych do pomocy we współorganizacji Balu.
Zapisy na Bal prowadzi tradycyjnie kol.łowczy oraz sekretarz. Deklarację uczestnictwa można składać także drogą elektroniczną na adres: drweca.sekretarz@wp.pl

                           z łowieckim pozdrowieniem -  Darz Bór - Zarząd
balowe menu

Komunikat dla członków Koła
W związku ze zbliżającym się terminem wpłaty składki członkowskiej na rzecz PZŁ, informację na ten temat zamieszczamy w "Mateczniku".

 

Komunikat Zarządu
Przystrzeliwanie broni odbędzie się w niedzielę 17 lipca od godz 9,00 do 13,00 na strzelnicy w Gutkowie. Strzelanie będzie prowadził kol. Zenon Nowacki. Myśliwi będa mogli postrzelać na trapie do rzutków. Amunicja we własnym zakresie za rzutki trzeba zapłacić.

Komunikat
Z dniem 14 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana administratora strony.

Komunikat w sprawie odstrzałów

Zgodnie z zapisem uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „DRWĘCA" w Ostródzie z dnia 08.05.2016r. Zarząd Koła od 01.07.2016r. wprowadza w życie elektroniczną książkę Ewidencję Pobytu Myśliwych na polowaniu indywidualnym".                      W związku z powyższym, prosimy Kolegów o odebranie od Łowczego nowych upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego oraz zdanie dotychczasowych pozwoleń, które z dniem 01.07 br. straciły ważność.                                                                                           Łowczy przekaże Kolegom mapy obwodów z wytyczonymi i oznaczonymi numerycznie rejonami polowań oraz skróconą instrukcję elektronicznej książki - ewidencji polowań indywidualnych.
W sprawie wszelkich niejasności związanych z przedmiotową zmianą ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz pomocy w korzystaniu z książki elektronicznej, prosimy kontaktować się z członkami Zarządu Koła.

Jednocześnie przypominamy o konieczności  zdania  wypełnionego formularza danych osobowych myśliwego, który warunkuje  zamieszczeniem danych Kolegi w ewidencji książki i umożliwi uzyskanie odstrzału.
formularz jest dostępny na stronie internetowej Koła lub u Łowczego i Sekretarza.Komunikat dot. elektronicznej ksiązki polowań
Zarząd Koła postanowił, że z dniem 1 lipca 2016 r. wpisy na polowania indywidualne będą możliwe jedynie w elektronicznej książce polowań. W celu przygotowania do korzystania z tej książki, Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o udział w szkoleniach z obsługi tego systemu. W tym celu należy zgłaszać się u Łowczego Koła. Pierwsze szkolenie 31 maja o godz. 17.00 w siedzibie Koła.  Drugie szkolenie 16 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Koła.
Do 30 czerwca br. będzie funkcjonować Książka elektroniczna w wersji pilotażowej (wpisy w niej, nie będa traktowane jako wpis na polowanie).

lt Skrócona instrukcja obsługi książki elektronicznej


Komunikat dot. kart ewidencyjnych

Zarząd Koła Łowieckiego „Drwęca” zwraca się z prośbą o wypełnienie Kart ewidenycjnych i złożenie u Łowczego.

Formularz Karty Ewidencyjnej Myśliwego (wersja WORD) - do pobrania

Komunikat dot. ofert na zakup działki

Oferty na zakup działki dla Koła umieszczono w Mateczniku w informacjach Zarządu.

Komunikat dot. sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 8 maja 2016r.
W Mateczniku znajduje się sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia z dnia 8.05.2016r.
Dyżury członków Zarządu w ...........2016r. w siedzibie Koła przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Ostródzie
Prezes
Kol. Andrzej Doborzyński  .........2016r., godz. 17.00 18.00
Łowczy
Kol. Andrzej Śliwa            ..........2016r., godz. 17.00 18.00
Sekretarz
Kol. Andrzej Złotowski.........2016r., godz. 17.00 18.00
Skarbnik
Kol. Henryk Ruciński      ..................2016r., godz. 17.00 18.00

Komunikat dot. koordynatora ds. szkód łowieckich

W związku z rezygnacją Kol. Adama Bursztyki Zarząd powołał od sierpnia na stanowisko koordynatora ds. szacowania szkód łowieckich Kol. Dariusza Długowskiego.
Koledze Adamowi, który przez kilka lat sprawowoł tę "trudną" funkcję, dziękujemy za ogromne zaangażowanie i cierpliwość w pracy.


Komunikat
Zarząd Koła zwraca się z prośbą o dokonywanie przez Koleżanki i Kolegów wpłat składki do PZŁ do dnia 15 stycznia 2016 r.
Wpłata do Skarbnika albo przelewem na rachunek Koła.
Składka członkowska do PZŁ na rok 2016 wynosi:
Składka normalna
355 zł (w tym 35zł ubezpieczenie myśliwego)
Składka ulgowa
195 zł (w tym 35 zł ubezpieczenie myśliwego)

Składka ulgowa przysługuje myśliwym uczącym się, którzy nie ukończyli 25 życia i przedłożyli do ZO aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz myśliwym, którzy w roku poprzedzającym (2014) ukończyli 70 lat.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego